axial fan فن آکسیال هواکش محوری تهویه مطبوع و تهویه صنعتی

هواکش محوری (Axial Fan)

در هواکش های محوری هوا از یک سمت مکش شده و از قسمت دیگر رانده می شود به طوری که مسیر مکش و رانش در یک محور قرار دارد ، نیرو محرکه این هواکش المتروموتور بده و توسط تعدادی پره هوا را به حرکت درمی آورد. این هواکش ها عموماً بر روی دیوار ، پنجره ، سقف نصب می شود و بیشتر در سامانه تهویه ترقیقی کاربرد دارد. 
  

مشخصات فنی محصول

هواکش محوری عمدتاً دارای فشار و حجم هوای بالا نیستند برای ایجاد هوای بیشتر ضروری است از چندین هواکش محوری (Axial) استفاده نمود .
هواکش های محوری (اکسیال) در ابعاد و ظرفیت های مشخص در بازار به فروش می رسد . اما در ابعاد و ظرفیت های سفارشی نیز قابلیت تولید دارد.
اگر توان موتور هواکش ، حجم هوا مورد نیاز به همراه میزان فشار هواکش و ابعاد آن را می دانید می توانید سفارش دهید در غیر این صورت می توانید از طراحان بیست تیم جهت طراحی و ساخت آن کمک بگیرید.