هواکش صنعتی (Industrial Fan)

 

هواکش صنعتی قلب تپنده هر سامانه تهویه است. انتخاب دقیق نوع هواکش به پارامتر های متعددی بستگی دارد که با توجه به استاندارد ها باید محاسبه گردد.

انواع هواکش تهویه صنعتی

1- هواکش محوری (Axial Fan)
2- هواکش گریز از مرکز (Centrifugal Fan)

هواکش محوری (Axial Fan)

هواکش محوری ، هوا از یک سمت مکش شده و از قسمت دیگر می رانند ، به طوری که مسیر مکش و رانش در یک محور قرار دارد ، نیرو محرکه این هواکش الکتروموتور می باشد و توسط تعدادی پره هوا را به حرکت درمی آورد. این هواکش ها عموماً بر روی دیوار ، پنجره ، سقف نصب می شود و بیشتر در سامانه تهویه ترقیقی کاربرد دارد. این هواکش ها عمدتاً دارای فشار و حجم هوای بالا نیستند برای ایجاد هوای بیشتر ضروری است از چندین هواکش محوری (Axial) استفاده نمود . در سامانه های تهویه مطبوع از نوع خاصی از هواکش های محوری داخل کانالی استفاده می شود .
هواکش های محوری (اکسیال) در ابعاد و ظرفیت های مشخص در بازار به فروش می رسد . اما در ابعاد و ظرفیت های سفارشی نیز قابلیت تولید دارد. اگر توان موتور هواکش ، حجم هوا مورد نیاز به همراه میزان فشار هاکش و ابعاد آن را می دانید می توانید سفارش دهید در غیر این صورت می توانید از طراحان بیست تیم جهت طراحی و ساخت آن کمک بگیرید.

axial fan هواکش محوری تهویه صنعتی و مطبوع تیم مهندسان بیست

هواکش گریز از مرکز
(Centrifugal Fan)

عمل تهویه موضعی توسط هواکش سانتریفیوژ انجام می شود در هواکش سانتریفیوژ ناحیه مکش و رانش بر هم عمود هستند و هوا تحت نیروی گریز از مرکز به حرکت در می آید . این گونه هواکش ها توانایی تامین حجم هوای و فشار هوا را در مقادیر زیاد دارند . هواکش گریز از مرکز دارای سه نوع پره (Impiler) هستند:

1- پره های رو به جلو (Forward Impiler)

پره های رو به جلو به پروانه ای گفته میشود که زاویه چرخش پره ها نسبت به جهت چرخش پروانه هم راستا است. این نوع پره هواکش معمولاً پره های خوبی برای مکش حجم و فشار بالا نیستند در مقابل رانش خوبی را دارا هستند. به همین منظور بیشتر به عنوان دمنده از هواکش های گریز از مرکز (Forward Impiler) استفاده می شود. در ساخت کولر های آبی و دمنده های کوره از این نوه پروانه استفاده می شود.

centrifugal fan هواکش گریز از مرکز سانتریفیوژ تهویه صنعتی تیم مهندسان بیست
backward impler پروانه رو به عقب هواکش گریز از مرکز تهویه صنعتی

2- پره های رو به عقب (Backward Impiler)

پره های رو به عقب به پروانه ای گفته میشود که زاویه چرخش پره ها نسبت به جهت چرخش پروانه رو به عقب قرار دارد. این نوع پره هواکش جهت مکش فشار های بالا ساخته می شود . در هواکش های فشار قوی (High Pressure Fans) از پره های رو به عقب استفاده می گردد . ابعاد ، تعداد و ضخامت این پره ها تماماً توسط طراح قابل محاسبه است . لازم به ذکر است هر هواکش (Backward Impiler) قابلیت استفاده در هر صنعت و فضایی را ندارد. به دلیل زاویه چرخش پره ها اگر آلاینده ذرات جامد باشد به مرور زمان ذرات غبار روی پره ها جمع می شود و سبب آنبالانس شدن پره ها و ایجاد سروصدا می گردد . پس بهتر است از هواکش های (Backward Impiler) در الاینده های گازی استفاده شود.

3- پره های شعاعی (Radial Impiler)

پره ها شعاعی به پروانه ای گفته می شود که زاویه ورود و خروج پره 90 درجه است . این نوع پره ها قابلیت مکش حجم بالای هوا را دارد اما نسبت به پره های رو به عقب فشار کمتری را ایجاد می نماید. تعداد و ضخامت این پره ها تماماً توسط طراح قابل محاسبه است . به دلیل عمود بودن پره ها نسبت به زاویه چرخش ذرات آلاینده جامد روی آن تجمع نمی یابد از این رو هواکش های گریز از مرکز (Radial Impiler) در صنایع با آلاینده جامد کارایی مناسب تری دارد.

هواکش های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) باید به طور دقیق طراحی و ساخته شود. خرید یک هواکش با مشخصات از پیش تعیین شده نزدیک به مشخصات درخواستی کار اشتباهی است و این امر باعث کاهش راندمان جمع آوری هواکش می شود. برای کسب راهنمایی جهت خرید انواع هواکش گریز از مرکز با کارشناسان بیست تماس حاصل فرمائید.