هود وکلاهک مخروطی (Hood)

 

هود عبارتند از جمع آورنده هوای آلوده . هود خط مقدم تماس هوای آلوده با سیستم تهویه می باشد. در طراحی انواع هود ها محاسبه سرعت ربایش (Capture velocity) با توجه به غلظت آلودگی ، چگالی آلاینده بسیار حائز اهمیت است. همچنین در طراحی هود معمولا استفاده از کلاهک های مخروطی (Taper) برای کاهش افت فشار هود و متوازن سازی جریان هوا به طور یکنواخت توصیه می گردد.

انواع هود صنعتی

هود شکاف دار (Slot Hood)

هود شکاف دار شامل شیار های موازی مانند دریچه کولر آبی می باشد که کارائی هود را افزایش میدهد . مزیت این هود این است که می توان از اطراف محل اودگی مکش صورت پذیرد و کمترین عامل محدود کننده را در حین کارایجاد می نماید. لازم به ذکر است شکاف ها موجب تحمیل افت فشار به مجموعه می شود پس در طراحی سیستم تهویه می بایست این افت فشار محاسبه گردد.

هود اسلات slotHood تهویه صنعتی نهویه موضعی ایمنی تیم بیست
هود اتاقکی تهویه موضعی و تهویه صنعتی بوث booth hood

هود اتاقکی (Booth Hood)

هود اتاقکی (بوث) در اصل اتاقکی محصور کننده است که از تمام جهات اطراف فرایند را می پوشاند و تنها از یک جهت باز آن هوا مکش می شود. مزیت این هود این است که اگر استاندارد ساخته شود بیش از 99 درصد آلاینده ها را جمع آوری کرده و اجازه فرار آلودگی را نمی دهد . این هود ها برای خطوط تولید اتوماتیک بهترین گزینه است ، چون کارکنان خط داخل هود و منطقه عبور آلودگی قرار ندارند.

هود فلنجی (Flange Hood)

هود فلنجی شامل فلنجی با سطح مقطع دایره یا چهارگوش است که اطراف هود را می پوشاند و موجب افزایش کارائی هود می باشد. مزیت وجود فلنج در ای نوع هود این است که تمرکز مکش از نقطه رو برو هود را بالا می برد و باعث می شود که هوای اطراف و پشت هود کمتر وارد سیستم تهویه صنعتی شود. لازم به ذکر است وجود فلنج موجب می شود استحکام هود بالا برود.

هود فلنجی پرتابل تهویه موضعی ایمنی صنعتی بیست تیم
canopy hoodهود چتری سایبانی تهویه موضعی فرایند داغ تهویه صنعتی بیست تیم

هود چتری (Canopy Hood)

هود چتری (کنوپی) مانند چتر یا سایبان بر روی محل تولید آلودگی قرار میگیرد . در فرآیند های داغ ، به سبب تمایل حرکت آلاینده های داغ مستقیماً به سمت بالا از هود چتری یا کنوپی استفاده می گردد. عموماً این هود ها بدلیل نیاز به حجم هوای بالا و اینکه آلودگی را از منطقه تنفسی کارکنان عبور میدهد کاربرد کمی دارد. در سال های اخیر استاندارد ACGIH استفاده از این هود را به طراحان سامانه تهویه صنعتی توصیه نمی نماید