کانال و اتصالات دومین بخش یک سیستم تهویه صنعتی است و رابط بین هود و سایر تجهیزات است.

کانال (Ducts)

کانال (داکت) وظیفه انتقال و جابجایی هوا و آلاینده را دارد . گازها ، بخارات و ذرات آلاینده توسط کانال به تصفیه کننده یا هواکش انتقال می یابد. قطر و ضخامت کانال با توجه به سرعت استاندارد داخل کانال باید محاسبه و طراحی گردد. کانال ها به دو سطح مقطع دایره و مستطیلی وجود دارد ، اما سطح مقطع استاندارد در تهویه صنعتی کانال دایره ای می باشد. عموماً کانال ها و اتصالات مربوط به آن را از جنس آهن سیاه ، گالوانیزه ، انواع استیل (Stanless Steel) می سازند . لذا با توجه به نوع آلاینده خود متریال مناسب کانال و اتصالات سیستم را انتخاب نمائید .

کانال تهویه صنعتی تیم مهندسان بیست
زانویی تهویه صنعتی تیم مهندسان بیستelbow

زانویی (Elbow)

برای تغییر مسیر هوا در کانال ها باید از زانویی استفاد نمود. زوایای زانو ها 90 ، 60، 45 و 30 درجه ایده ال ترین زاویه چرخش هستند . بهترین زانو زانوی است که کاملاً دارای انحنا بوده و قطعه قطعه نباشد ولی اگر زانو از ورق آهن یا استیل ساخته شود این امر غیر ممکن است و باید قطعه قطعه ساخته شود تعداد قطعات استاندارد برای زانویی 90 درجه حداقل 5 قطعه می باشد.

سه راهی ورودی به کانال
(Enterance)

انشعاب ورود هوا از یک کانال به کانال دیگر توسط سه راهی ورودی صورت می پذیرد. فرم استاندارد سه راهی ورودی مطابق تصویر می باشد و زاویه بین کانال اصلی و کانال ورودی عموماً 30 و 45 درجه می باشد. نکته بسیار مهم برای طراحان سیستم تهویه، توازن فشار استاتیک بین کانال اصلی و ورودی می باشد. چنانچه ایت توازن در هنگام محاسبه و اصلاح نگردد هنگام ساخت سیستم شاهد این پدیده هستیم که از برخی از انشعاب ها هوا مکش نمی شود !

ورودی سه راهی کانال و اتصالات تهویه صنعتی تیم مهندسان بیستenterance

تبدیل

تبدیل یکی از بخش های سیستم کانال و انشعاب است . گاهی در طراحی به طور مثال جهت افزایش سرعت هوا ، ناگزیر مجبور به کاهش قطر کانال هستیم . این موضوع باید توسط تبدیل کاهنده (Contraction) صورت پذیرد و بالعکس برای کاهش سرعت از تبدیل افزاینده (Expansion) باید استفاده شود. توجه داشته باشید کاهش یا افزایش قطر کانال اگر ناگهان رخ دهد شاهد به وجود آمدن اغتشاش هوا و درنتیجه افزایش افت فشار می باشیم .

دودکش (Stack)

دودکش (استک) ، کانال خروجی که در انتهای سیستم بعد از هواکش نصب می گردد و وظیفه خروج هوا و آلاینده تصفیه شده را دارد. ارتفاع موثر دودکش ها باید در بازه 1.3 تا 2 برابر بلند تر از بلندترین ساختمان نزدیک آن باشد ،. از آنجایی که نباید ماده خارجی مثل باران وارد سیستم تهویه شود ، دودکش را مجهز به بارانگیر می نماییم .
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.