بایگانی دسته‌ی: تهویه صنعتی

تهویه صنعتی در صنایع ذوب فلز

تهویه صنعتی برای صنعت ذوب فلزات

در این مقاله با انواع کوره های ذوب فلز آشنا می شوید و ما به بررسی تهویه صنعتی برای صنایع ذوب فلز و تصفیه کننده آلاینده های هوایرد کوره می پردازیم .

تهویه صنعتی برای اکسید های گوگرد (SOx)

تهویه صنعتی برای اکسید های گوگرد (SOx)

در این مقاله به تهویه صنعتی برای اکسید های گوگرد (SOx) میپردازیم و با بیماری های شغلی و روش های تصفیه این آلاینده شیمیایی آشنا میشویم