بایگانی برچسب: ایمنی

تهویه بیمارستان

تهویه مطبوع برای بیمارستان تیم مهندسان بیست

در این مقاله به بررسی سیستم های تهویه مطبوع و فیلتراسیون جهت بیمارستان و مراکز درمانی ، اتاق عمل ، اتاق تمیز ، آزمایشگاه و غیره می پردازیم

ایمنی و تهویه صنعتی برای جوشکاری

تهویه-صنعتی-برای-جوشکاری-تیم-مهندسان-بیست

در این مقاله به بررسی انواع روش های جوشکاری ، آلاینده های گازی و فیوم ناشی از فرآیند جوش و راهکار مقابله ایمنی و تهویه صنعتی می پردازیم