بایگانی برچسب: وت اسکرابر

استاندارد تهویه صنعتی برای هود آزمایشگاهی

روش اولیه کنترل آلاینده ها در آزمایشگاه، استفاده از هودهای آزمایشگاهی است. این مطلب اطلاعاتی در مورد هودهای آزمایشگاهی شامل کابینت‌های زیست ایمن، میز‌های تمیز و سایر سیستم‌های تهویه داخلی موجود در آزمایشگاه گسترش می‌یابد.

تهویه صنعتی برای ترکیبات آلی فرار (VOC)

تهویه صنعتی برای ترکیبات آلی فرار

در این مقاله به تهویه صنعتی برای ترکیبات آلی فرار (VOC) میپردازیم و با بیماری های شغلی و روش های تصفیه این آلاینده شیمیایی آشنا میشویم