فروشگاه ایمنی

فروشگاه بیست

فروشگاه ایمنی
کیسه فیلتر پلی استر غبارگیر تهویه صنعتی سری حلقه ای و فنری

کیسه فیلتر پلی استر (Polyester)

با مناسب ترین قیمت

قفسه نگه دارنده کیسه فیلتر کیج cage

قفسه نگهدارنده کیسه (Cage)

با مناسب ترین قیمت

شیپوری ونتوری غبارگیر بگفیلتر برای پالس هوای فشردهventuri

شیپوری غبارگیر (Venturi)

با مناسب ترین قیمت

nomex-filter-bag کیسه فیلتر نومکس مقاوم به حرارت

کیسه فیلتر نومکس (Nomex)

با مناسب ترین قیمت

selonoid valve0 شیر برقی هوای فشرده دستگاه غبارگیر

شیر برقی (selonoid valve)

با مناسب ترین قیمت

air filter hvac فیلتر هواساز آنتی باکتری وانتی ویروس تهویه مطبوع

هوا ساز مجهز به فیلتر UV

با مناسب ترین قیمت

axial fan فن آکسیال هواکش محوری تهویه مطبوع و تهویه صنعتی

هواکش محوری (Axial Fan)

با مناسب ترین قیمت

centrifugal fan هواکش گریز از مرکز فن سانتریفیوژ تهویه صنعتی

هواکش گریز از مرکز (Centrifugal Fan)

با مناسب ترین قیمت

هواکش داخل کانالی تهویه مطبوع fan inlet duct

هواکش کانالی (Duct Fan)

با مناسب ترین قیمت

portable fume hood1هود متحرک جوشکاری و فیوم و ذرات کم حجم

هود متحرک (Portable Hood)

با مناسب ترین قیمت

centrifugal pomp1 پمپ گریز از مرکز آب تصفیه کننده تر تهویه صنعتی

پمپ گریز از مرکز (Centrifugal Pomp)

با مناسب ترین قیمت

high pressure centrifugal fan هواکش گریز از مرکز فشار قوی تهویه صنعتی و دمنده

هواکش گریز از مرکز فشار قوی

با مناسب ترین قیمت

کتاب و مقالات